Skit Świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach

plenru

Kalendarium dziejów

Skit 1518
Książe Iwan Michaiłowicz Wiśniowiecki znajduje ikonę św. Antoniego Pieczerskiego i funduje kaplicę na grodzisku Kudok nad brzegiem rzeki Narwi.

1529
Dobra na prawym brzegu rzeki Narew nad rzeczką Olszanicą, Zabłoczanką, Hoźną i Zacisówką otrzymuje Aleksander Chodkiewicz, wojewoda nowogródzki.

1549
Tereny między rzeczkami Olszanką a Hoźną, do rzeki Narew otrzymuje syn Aleksandra Chodkiewicza, podkomorzy – Grzegorz Chodkiewicz.

1572
Katarzyna Wiśniowiecka, żona Grzegorza Chodkiewicza i jej syn Aleksander fundują dla mnichów supraskich skit w Puszczy Błudowskiej.

1574
Książe Fiodor Massalski, właściciel Narewki i Lewkowa Starego funduje w pobliżu wsi Odrynki prawosławny monaster p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego.

1578
Anna Chodkiewiczówna przekazuje Fiodorowi Massalskiemu część Puszczy Błudowskiej i Narewskiej.

1589
Patriarcha Konstantynopola Jeremiasz II powołuje na archimandrytę Monasteru Supraskiego kuzyna księcia Fiodora-Hilariona Massalskiego.

1603
Do Monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego nieopodal Odrynek przybywają wypędzeni przez unitów prawosławni mnisi z Supraśla.

Skit 1607
Po śmierci Hilariona Massalskiego monaster odryński zostaje podporządkowany monasterowi św. Ducha w Wilnie.

1609-1626
Heliasz Pustelnik ihumenem monasteru.

1657
Zniszczenie monasteru podczas działań wojennych.

I poł. XVIII w.
Misja jezuicka w Narwi prowadzi działalność przeciwko mnichom Monasteru Wniebowstąpienia.

1786
Monaster pozostaje w składzie archimandrii wileńskiej i podlega ihumenowi Monasteru św. Ducha w Wilnie.

1824
Rozwiązanie monasteru decyzją Duchownego Konsystorza w Mińsku.

1916
Na terenie dawnego monasteru żyje pustelnik Trofim Adamowicz Dubko.

lata trzydzieste XX w.
Eugeniusz Ramm, właściciel Hieronimowi prowadzi na terenie monasteru prace archeologiczne.

XX w.
Rozwój kultu św. Antoniego Pieczerskiego w Narwi i okolicach.

2005
Olga Pietruczuk-Zajkowska przekazuje zakupioną ziemię przy dawnym grodzisku Kudok pod prawosławną pustelnię.

2006
Archimandryta Monasteru Supraskiego Gabriel (Giba) organizuje pustelnię na miejscu objawienia ikony św. św. Antoniego Pieczerskiego.

Skit 2008
Wybudowanie na terenie pustelni kaplicy św. Antoniego oraz kaplicy ze źródłem wody.

2009
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa powołuje na miejscu pustelni Skit Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich.

15 września 2009
Pierwsza św. Liturgia na terenie skitu pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy.

2010
Wybudowanie drewnianej cerkwi św. św. Antoniego i Teodozjusza.

Galeria zdjęć

Liczba odwiedzin strony: 269177
© 2012-2019 skit.odrynki.pl