Skit Świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach

plenru

Książki

Chrześcijaństwo Wschodnie w I tysiącleciu

Archimandryta Gabriel (Giba) - Chrześcijaństwo Wschodnie w I tysiącleciu
(pobierz plik PDF, rozmiar około 30 MB)

Praca o. Archimandryty Gabriela Chrześcijaństwo w I tysiącleciu napisana przez prawosławnego zakonnika porusza wiele ważnych problemów spornych i drażliwych z religijnego punktu widzenia. Autor koncentruje się na najważniejszych wydarzeniach z dziejów Kościoła w pierwszych wiekach jego funkcjonowania. O. Gabriel nie waha się stawiać śmiałych hipotez, polemizować z przyjętymi w nauce tezami i ustaleniami. To śmiałe podejście do badań łączy się z przejrzystą narracją, ułatwiającą czytelnikowi poznanie zawiłych losów chrześcijan na Wschodzie i Zachodzie Europy. W rezultacie powstało nowatorskie opracowanie, ukazujące nam nową interpretację wielu faktów z dziejów chrześcijan w I tysiącleciu.

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Apteka Ojca Gabriela

Apteka Ojca Gabriela
(pobierz plik PDF, rozmiar około 3 MB)

Powyższy plik zawiera wybrane fragmenty książki. Pełne wydanie jest dostępne do nabycia w Skicie. Nakład został wyczerpany - książka nie jest już dostępna do nabycia w Skicie.

Osoby zainteresowane treścią książki mogą znaleźć ją w czytelni Książnicy Podlaskiej w Białymstoku (informacja zamieszczona dzięki podpowiedzi jednej z osób poszukujących ksiązki).

Historyczne informacje dotyczące porad ziołoleczniczych można znaleźć w zakładce Ziołolecznictwo.

Liczba odwiedzin strony: 270079
© 2012-2019 skit.odrynki.pl